home > Psalmen en gezangen voor op een rouwkaart

Psalmen en gezangen voor op een rouwkaart

Bent u op zoek naar een passende tekst voor op de rouwkaart?

De tekst op de rouwkaart is heel erg persoonlijk. De mooiste teksten komen recht uit het hart en zijn niet altijd makkelijk om te formuleren. Op deze pagina staan daarom vele voorbeelden van rouwteksten en versen voor op een rouwkaart. Deze voorbeeldteksten geven wellicht inspiratie voor het bedenken van een eigen tekst, of is direct te gebruiken op de rouwkaart.

De teksten zijn voor u opgedeeld in verschillende categorieën, klik de categorie van uw voorkeur.

Meest voorkomende teksten  -  Aankondiging door overledene  -  Bijzondere teksten  -  Psalmen en gezangen  -  Heilig sacrament der zieken  -  Teksten na onverwachts overlijden  -  Teksten na een ziekbed  -  Teksten na euthanasie  -  Teksten na een ongeval  -  Teksten na zelfdoding  -  Religieuze teksten  -  Citaten  -  Gedichten  -  Dankbetuiging  -  Teksten na overlijden baby en kind

De schuin gedrukte teksten zijn te vervangen door: man / vrouw, zoon / onze dochter, zus / broer, zuster / broerder, moeder / vader, schoonmoeder / schoonvader, zij / hij, hem / haar, schoonzus / zwager

1 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet. Eens aan den avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe, voor elke dag, mij hier gegeven, U hoger, reiner loflied toe.
2 Al zit ik in het duister, de Here zal mij tot licht zijn.
3 Alle dingen hebben tijd maar Gods liefde eeuwigheid.
4 Alles heeft zijn uur en ieder ding onder den hemel zijn tijd.
5 Als het lichaam niet meer wil
6 Als ik ontwaak, ben ik bij U.
7 De Heere zegene U en behoede U
8 De liefde bedekt, ze gelooft, hoopt en verdraagt.
9 Des Here vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen
10 Dit is de dag die mijn Heer heeft voorzien.
11 Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij in ’t eeuwig licht.
12 Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij in 't eeuwig licht.
13 Een leven kwam tot rust in de palm van Gods hand.
14 Een mens kijkt naar daden, maar God weegt bedoelingen.
15 En de heerlijkheid des Heren Omstraalde Hem ….
16 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen.
17 en het leven wordt een lijden, kan men dankbaar zijn dat God het komt bevrijden. Vanaf het einde van de aarde roep ik u om hulp, want ik bezwijk! Help mij de rots te beklimmen die te hoog is voor mij.
18 En nu, wat verwacht ik Here? Mijn hoop, die is op U.
19 Geslachten gaan, geslachten komen, Wij zijn in Zijn ontferming opgenomen.
20 God zelf zal men hen zijn. Elke traan in hun ogen zal Hij drogen. De dood zal er niet meer zijn; rouw, jammer en pijn zullen niet langer voorkomen. De dingen van vroeger zijn voorbij.
21 Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken.
21 Heer ik ben stil geworden, U hebt mijn ziel tot rust gebracht.
23 Here, Gij doorgrondt en kent mij.
24 Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof liet hem nooit in de steek, hij werd er alleen maar in gesterkt. Zo bracht hij eer aan God; hij was er diep van overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd.
25 Hij/zij wachtte met hetzelfde geduld op God als Hij op hem/haar........
26 Ik voel de winden Gods vandaag: vandaag hijs ik het zeil.
27 Ik voel de winden Gods vandaag; vandaag hijs ik het zeil. 
28 Ik zal opgaan naar het altaar van God naar God die mijn jeugd verblijdt.
29 In de palm van Gods hand kwam haar leven tot rust.
30 Komt allen tot mij die moe en belast zijn
31 Kracht naar kruis 
32 Laat mij als kleine vogel schuilen mogen waar G’uw vleuglen om mij slaat.
33 Mij zal geschieden naar Zijn woord.
34 Mijn hart is onrustig, tot het rust vindt in U.
35 Niemand valt uit Gods hand.
36 Niet uit mijzelf ben ik gekomen Maar Hij heeft mij gezonden.
37 Nooit kan 't geloof te veel verwachten.
38 Onrustig is ons hart, o Heer tot het rust in U.
39 Sterven is opgaan naar de tuin van de Heer.
40 Toen antwoordde de Here: Ik ben het die er zal zijn
41 U moet niet zorgen dat u in de hemel komt, Maar dat de hemel in u komt.
42 Uw hand op mijn schouder gaf mij rust en vertrouwen.
43 Uw Woord is een lamp voor mijn voet.
44 Van oudsher is God een schuilplaats Zijn armen dragen u voor eeuwig.
45 Vrees niet, want ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt Mijn.
46 Waar God van houdt, neemt hij vroeg tot Zich. neemt hij vroeg tot Zich.
47 Wat ben je bedroefd mijn ziel, En onrustig in mij. Vestig je hoop op God, Eens zal ik hem weer loven, Mijn God die mij ziet en redt.
48 Wat er ook mag gebeuren, mij geleide des Heeren hand.
49 Zijn leven stond in dienst van de naaste. Hij zag in Jezus een groot voorbeeld
40 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde…

Prijscalculator ×

Kies een categorie

Soort kaart

Formaat

Papiersoort

Enveloppen

Aantal kaarten

Aantal enveloppen

Totaalprijs: