Teksten na onverwachts overlijden voor op een rouwkaart

Rouwteksten na onverwachts overlijden

Bent u op zoek naar een passende tekst voor op de rouwkaart?

De tekst op de rouwkaart is heel erg persoonlijk. De mooiste teksten komen recht uit het hart en zijn niet altijd makkelijk om te formuleren. Op deze pagina staan daarom vele voorbeelden van rouwteksten en versen voor op een rouwkaart. Deze voorbeeldteksten geven wellicht inspiratie voor het bedenken van een eigen tekst, of is direct te gebruiken op de rouwkaart.

 

De teksten zijn voor u opgedeeld in verschillende categorieën, klik de categorie van uw voorkeur.

Meest voorkomende teksten  -  Aankondiging door overledene  -  Bijzondere teksten  -  Psalmen en gezangen  -  Heilig sacrament der zieken  -  Teksten na onverwachts overlijden  -  Teksten na een ziekbed  -  Teksten na euthanasie  -  Teksten na een ongeval  -  Teksten na zelfdoding  -  Religieuze teksten  -  Citaten  -  Gedichten  -  Dankbetuiging  -  Teksten na overlijden baby en kind

 

De schuin gedrukte teksten zijn te vervangen door: man / vrouw, zoon / onze dochter, zus / broer, zuster / broeder, moeder / vader, schoonmoeder / schoonvader, zij / hij, hem / haar, schoonzus / zwager

1 Ontsteld door het plotselinge ervan, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat van ons is heengegaan ons allerliefste vader 
2 Geheel onverwachts is in haar slaap overleden 
3 Bedroefd, maar vol goede herinneringen aan de wijze waarop zij leefde en altijd raad schonk, geven wij u kennis van het geheel onverwachts overlijden 
4 Tot onze ontsteltenis ontvingen wij heden de droeve tijding van het plotseling overlijden van onze vader
5 Bedroefd, maar dankbaar haar zolang met al haar vitaliteit en warmte bij ons gehad te hebben, geven wij u kennis van het onverwachts overlijden van onze moeder
6 Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, delen wij u mede dat na een veelbewogen leven toch nog onverwachts van ons is heengegaan mijn lieve opa
7 Na een leven van toewijding en zorg voor allen die hem lief waren is juist in de mooiste tijd van zijn leven geheel onverwachts van ons weggenomen 
8 Met grote verslagenheid delen wij u mede dat geheel onverwachts uit onze familiekring is weggenomen, na een werkzaam leven vol zorg, toewijding en liefde, mijn man onze vader en opa 
9 Na een langzaam afnemende gezondheid is toch nog onverwachts van ons weggenomen mijn lieve vrouw, onze moeder, groot- en overgrootmoeder 
10 Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij, geheel onverwachts, afscheid hebben moeten nemen van onze geliefde moeder
11 Geheel onverwachts is in haar vertrouwde omgeving overleden onze lieve moeder en oma
12 Met verslagenheid delen wij u mede dat, op veel te jonge leeftijd, geheel onverwachts uit ons midden is weggenomen mijn dierbare vrouw
13 Intens bedroefd geven wij u kennis van het toch nog onverwachts overlijden 
14 Jouw leven moet ik loslaten, in mijn leven houd ik jou vast. 
15 Heden, (datum), is onverwachts van ons heengegaan 
16 Helemaal stil en verdrietig laten wij u weten dat (naam) is overleden 
17 Ineens staat onze wereld stil. Onze rots in de branding, steun en toeverlaat blijmoedig en altijd recht door zee. Niet te bevatten, dat jij nu van ons heengaat, het leven nam je, als een vogel uit zijn vlucht mee. Plotseling ben je er niet meer. 
18 We zijn verbijsterd maar het is waar, onze lieve vader en lieve opa is er niet meer. 
19 Intens verdrietig zijn wij dat uit ons midden is weggerukt, na vele jaren van geluk, mijn lieve vrouw, mijn geweldige levenskameraad en onze allerliefste mama
20 Met grote verslagenheid delen wij u mede dat tijdens het uitoefenen van zijn geliefde hobby ons plotseling is ontvallen 
21 Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten nemen van onze vader
22 Op (datum) is midden uit het volle leven geheel onverwachts van ons heengegaan 
23 Geheel onverwachts is vandaag, na een leven dat getekend was door inzet en hartelijkheid voor ons allen die haar omringden, overleden 
24 Geheel onverwachts is, in de kracht van haar leven en nog vol van plannen, aan haar laatste reis begonnen 
Filters
Wis alle filters