Teksten overlijden na een ziekbed voor op de rouwkaart

Rouwteksten overlijden na een ziekbed

Bent u op zoek naar een passende tekst voor op de rouwkaart?

De tekst op de rouwkaart is heel erg persoonlijk. De mooiste teksten komen recht uit het hart en zijn niet altijd makkelijk om te formuleren. Op deze pagina staan daarom vele voorbeelden van rouwteksten en versen voor op een rouwkaart. Deze voorbeeldteksten geven wellicht inspiratie voor het bedenken van een eigen tekst, of is direct te gebruiken op de rouwkaart.

 

De teksten zijn voor u opgedeeld in verschillende categorieën, klik de categorie van uw voorkeur.

Meest voorkomende teksten  -  Aankondiging door overledene  -  Bijzondere teksten  -  Psalmen en gezangen  -  Heilig sacrament der zieken  -  Teksten na onverwachts overlijden  -  Teksten na een ziekbed  -  Teksten na euthanasie  -  Teksten na een ongeval  -  Teksten na zelfdoding  -  Religieuze teksten  -  Citaten  -  Gedichten  -  Dankbetuiging  -  Teksten na overlijden baby en kind

 

De schuin gedrukte teksten zijn te vervangen door: man / vrouw, zoon / onze dochter, zus / broer, zuster / broeder, moeder / vader, schoonmoeder / schoonvader, zij / hij, hem / haar, schoonzus / zwager

1 (Datum) is vredig en kalm gestorven (naam). Verdriet is er, maar ook dankbaarheid dat verder lijden haar bespaard is gebleven. Kostbaar als juwelen zijn de herinneringen aan de laatste weken 
2 Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde die zij ons schonk en de zorg waarmee zij ons omringde, geven wij u kennis dat na een langdurige ernstige ziekte, zacht en kalm van ons is heengegaan ons allerliefste moeder
3 Bevrijdend voor hem, zeer verdrietig voor ons, is het overlijden van mijn innig geliefde man en onze ontzettend lieve papa 
4 Bewonderenswaardig was zijn levenskracht. Sterk was hij in zijn strijd tegen de ziekte. Groot was zijn liefde voor zijn dierbaren. Nu is hij in rust van ons heengegaan. 
5 Een ongelijke strijd tegen een ziekte waar niemand tegen kan blijven vechten. Ondanks het verdriet en de pijn is het ons samen gelukt op een goede manier afscheid van elkaar te nemen. 
6 Het verlies was er al voordat het afscheid kwam.
7 Hierdoor vervullen wij de droeve plicht u te moeten berichten dat na een (x jaar) durende ongelijke strijd, heden is overleden onze vader
8 Hoewel wij wisten dat er geen beterschap meer mogelijk was, valt het ons zwaar u te moeten meedelen dat wij na een moedig gedragen ziekte afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze lieve vader en opa 
9 Intens verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden haar bespaard is gebleven, delen wij u mede dat heden rustig van ons is heengegaan onze moeder
10 Intens verdrietig, maar dankbaar dat hem een verder lijden bespaard is gebleven, heb ik afscheid genomen van mijn lieve en zorgzame man 
11 Intens verdrietig, maar met diep respect voor de geweldige strijd die zij heeft geleverd om bij ons te blijven, delen wij u mee dat rustig is ingeslapen, onze lieve moeder en oma
12 Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle jaren die wij met haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van onze 
13 Met diepe bewondering en veel respect voor haar moedig gedragen ziekte en dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven aan ons heeft meegegeven, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde vrouw en onze zorgzame moeder 
14 Met veel verdriet in ons hart willen wij u vertellen dat van zijn pijn verlost is onze lieve vader
15 Moegestreden is overleden onze lieve vader en opa
16 Na (x jaar/maanden) vechten tegen kanker is, in de volle overtuiging dat hij naar een betere wereld gaat, gestorven mijn lieve man en onze lieve, zorgzame vader 
17 Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dappere ondergane behandelingen, is nu toch overleden 
18 Na een moeizame strijd, maar met veel moed is uit ons midden weggegleden onze lieve vader en opa
19 Na een strijdlustig en moedig dragen van haar ziekte, was deze uiteindelijk toch sterker dan zijzelf. Ondanks deze strijd is zij vredig, in het bijzijn van haar familie en vrienden, overleden. 
20 Ondanks haar intense wil om samen met ons verder te leven en voor ons te zorgen is van ons heengegaan mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder 
21 Temidden van haar kinderen is na een moedige strijd vredig ingeslapen 
22 Wij zijn er naar toegegroeid. Desondanks is het afscheid nemen voor ieder van ons moeilijk. Op (datum), is overleden 
23 Als je de dingen niet meer weet en wat je weet meteen vergeet. Je zoveel dingen niet meer kunt, dan is de rust je zo gegund.
24 Heden is na een kortstondige ziekte rustig ingeslapen, toch nog onverwachts, onze lieve zorgende vader en opa
Filters
Wis alle filters