home > Religieuze rouwteksten na overlijden voor op de rouwkaart

Religieuze rouwteksten na overlijden

Bent u op zoek naar een passende tekst voor op de rouwkaart?

De tekst op de rouwkaart is heel erg persoonlijk. De mooiste teksten komen recht uit het hart en zijn niet altijd makkelijk om te formuleren. Op deze pagina staan daarom vele voorbeelden van rouwteksten en versen voor op een rouwkaart. Deze voorbeeldteksten geven wellicht inspiratie voor het bedenken van een eigen tekst, of is direct te gebruiken op de rouwkaart.

De teksten zijn voor u opgedeeld in verschillende categorieën, klik de categorie van uw voorkeur.

Meest voorkomende teksten  -  Aankondiging door overledene  -  Bijzondere teksten  -  Psalmen en gezangen  -  Heilig sacrament der zieken  -  Teksten na onverwachts overlijden  -  Teksten na een ziekbed  -  Teksten na euthanasie  -  Teksten na een ongeval  -  Teksten na zelfdoding  -  Religieuze teksten  -  Citaten  -  Gedichten  -  Dankbetuiging  -  Teksten na overlijden baby en kind

De schuin gedrukte teksten zijn te vervangen door: man / vrouw, zoon / onze dochter, zus / broer, zuster / broerder, moeder / vader, schoonmoeder / schoonvader, zij / hij, hem / haar, schoonzus / zwager

1 (naam) is vredig ingeslapen, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, in de leeftijd van (leeftijd) jaar.
2 Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan onze vader
3 Bedroefd om zijn heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die hij ons heeft gegeven, delen wij u mede dat in het volle vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons is heengegaan onze vader
4 Bedroefd, maar oprecht dankbaar voor wat hij tijdens zijn leven voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat onze zoon, broertje en oom op (leeftijd) jarige leeftijd van ons is heengegaan en zijn rust heeft gevonden bij zijn Lieve Heer.
5 Dankbaar wat hij in zijn leven voor ons en zovele anderen heeft betekend, delen wij u mede dat God tot Zich genomen heeft onze zoon, broertje en oom
6 De Heer heeft verlost en thuisgehaald Zijn kind, mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en oma
7 De Here heeft tot Zich genomen onze moeder
8 De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen mijn man, onze vader en opa
9 God heeft thuisgehaald mijn man, onze vader en opa
10 Heden behaagde het de Heere plotseling uit ons midden weg te nemen mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en oma
11 Heden heeft de Heere uit ons midden weggenomen, in volle zekerheids des geloofs, mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en oma
12 Heden is in de volle overgave des geloofs ontslapen mijn man, onze vader en opa
13 Heden is opgenomen in een Hoger Leven mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en oma
14 Heden is verheven tot heerlijkheid onze moeder
15 Heden is verheven tot heerlijkheid onze vader
16 Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, in de volle overtuiging van haar Heer en Heiland overleden onze dochter, zus en tante
17 Heden nam de Heer in Zijn eeuwige Heerlijkheid tot Zich mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en oma
18 Heden werd, in alle rust en zekerheid van het geloof, door God tot Zich genomen onze vader
19 In dankbaar gedenken vertrouwen wij aan God toe onze vader
20 In de rotsvaste overtuiging in een Leven na de dood en in de wetenschap dat zij terugkeert naar haar Schepper en Verlosser is overleden mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en oma
21 In de Vrede van Christus en gesterkt door het H. Sacrament der Zieken overleed onze vader
22 In de zekerheid van zijn geloof is overleden onze vader
23 In gelovig vertouwen, dat hij/zij nu thuis is bij zijn en onze God, geven wij u kennis van het overlijden van onze vader
24 In Gods heerlijkheid opgenomen en wachtend op de nieuwe morgen is van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en oma
25 In Gods ontferming is opgenomen onze zoon, broertje en oom
26 In het volste vertrouwen dat God niets aan het toeval overlaat, is overleden mijn man, onze vader en opa
27 In volle overgave aan God, de Almachtige, is in Christus, Gods Zoon, ontslapen onze zoon, broertje en oom
28 In zijn ondoorgrondelijke wijsheid behaagde het de Heere uit ons midden weg te nemen mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en oma
29 Intens verdrietig en diep geschokt zijn wij dat de Heere plotseling uit ons midden heeft weggenomen onze zoon, broertje en oom
30 Met droefheid geven wij u kennis dat door zijn Schepper tot het Eeuwig Leven is geroepen onze dochter, zus en tante
31 Met intens verdriet namen wij kennis dat God, geheel onverwacht, tot Zich heeft genomen onze dochter, zus en tante
32 Met volledige overgave en vertrouwen in God is overleden onze zoon, broertje en oom
33 Na een arbeidzaam leven, heeft de hemelse Vader tot Zich genomen onze zoon, broertje en oom
34 Na een bewogen leven, in groot Godsvertrouwen is overledene onze dochter, zus en tante
35 Na een blijmoedig en dapper leven, vol liefde en warmte voor anderen, is in geloof en vertrouwen van ons heengegaan mijn man en onze papa
36 Na een intens, krachtig en bewogen leven heeft God tot Zich genomen onze vader
37 Na een leven vol liefde, goedheid, hartelijkheid heeft de Here plotseling tot Zich genomen mijn man, onze vader en opa
38 Na een leven, rijk aan zegeningen is door God tot Zich geroepen onze dochter, zus en tante
39 Na een periode van steeds toenemende belemmeringen van lichaam en geest is, in het geloof in Gods erbarmen, van ons heengegaan onze moeder en lieve oma
40 Na een welbesteed leven, in dienst van God en de medemens, is in gelovig vertrouwen op de Heer, van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en oma
41 Nu hij haar lijdensweg van de laatste tijd op aarde heeft mogen beëindigen is hij opgenomen in de heerlijkheid des Heeren. Op (datum) is overleden onze vader
42 Onverwacht heeft God tot Zich geroepen mijn man, onze vader en opa
43 Onverwacht is van ons heengegaan naar zijn Vader mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en oma
44 Op [datum] is afgereisd naar het Eeuwige Oosten mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en oma
45 Op de dag van de Opstanding is rustig ingeslapen onze moeder
46 Op zijn tijd, doch voor ons onverwacht, heeft de Here tot Zich geroepen onze dochter, zus en tante
47 Verdrietig maar dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat in volle overgave is overgaan naar Gods Rijk mijn man, onze vader en opa
48 Voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd, heeft de Here tot Zich genomen mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en oma
49 Voorzien van het H. Sacrament der Zieken hebben wij bedroefd afscheid genomen van onze dochter, zus en tante
50 Wij hebben aan Gods liefde moeten toevertrouwen onze vader

Prijscalculator ×

Kies een categorie

Soort kaart

Formaat

Papiersoort

Enveloppen

Aantal kaarten

Aantal enveloppen

Totaalprijs: